version

Browser Wars!

Loading...
Loading...

Browser Wars!

Com tot joc, aquest també té una sèrie de normes que s'han d'acomplir. Aquestes regles seran "vives" i sempre la decisió final serà del professor.

Objectiu: En Browser Wars!, l'objectiu és aconseguir conquerir tots els territoris del mapa i arribar al màxim nivell. Per aconseguir un territori, s'ha de conquerir com a mínim tots els objectius menys un (n - 1). Per exemple, si un territori té 4 objectius, es considerarà completat si s'han superat 3. El màxim nivell és 10, i s'aconsegueix guanyant experiència superant objectius i responent preguntes del docent.

Mecànica: Jugarem en grups de 3-4 persones i es realitzaran proves durant tot el curs, una per cada objectiu a superar.

Proves: Les proves a realitzar seran sempre de continguts estudiats a classe.

Experiència () i HP (): Tenim diverses maneres de guanyar i perdre experiència / vida:

Guanya XP / HP

   • Superant un objectu, XP variable.
   • Responent una pregunta del docent, XP variable.
   • Responent correctament una pregunta directa: 20 XP // 5 HP.
   • Mitjançant cartes de tresor.

Perd XP / HP

   • Utilitzar el mòbil a classe: -20 HP.
   • Utilitzar l'ordinador per altres tasques no relacionades amb la matèria: -20 HP.
   • Menjar a classe: -30 HP.
   • Arribar entre 5 i 15 minuts tard a classe: -5 HP.
   • Aixecar-se de la cadira sense permís: -10 HP.
   • Falta assistència:  -15 HP (si és prova de conquesta x2)
   • Mal comportament: -40 HP
   • Responent malament pregunta directa: -10 XP // -5 HP
   • Copiar en qualsevol prova o exercici: mort al joc en cas de ser individual i -1000 XP // -50HP en cas de ser el grup.

Quan un heroi arriba a HP 0, mor al joc i passarà a formar part del grup dels "Undead", que lluitaran per recuperar el seu honor.

Classes: Hi ha diferents classes al joc, cadascuna pot destacar en un dels atributs disponibles.

           

El sistema de punts NO SUBSTITUEIX a les Conductes Contràries a la Convivència ni al sistema de faltes i retards

Or: Aconseguint objectius i amb cartes de tresor es pot acumular or que et permetrà comprar cartes. comprar objectes i en determinades proves, comprar pistes per resoldre-les.

: Superant proves obtindreu punts d'experiència i una quantitat d'or que dependrà de cada objectiu.

 Cartes del tresor: L'atzar juga un paper molt important en les cartes del tresor. Cada carta conté les propietats que té i un número de nivell mínim per fer-la servir. Pots tenir un màxim de 5 cartes (les cartes daurades no ocupen espai). Les cartes que aconsegueixis noves les has de conservar com a mínim un torn, així que si tens 5 cartes, hauràs de renunciar a alguna de les que ja tenies, escull bé quina treuràs! Eliminar una carta costa 50 monedes d'or (1 gema), utilitzar-la 200 (4 gemes). A més, durant el vostre trajecte us podeu trobar a comerciants de cartes del tresor, el preu d'aquestes serà variable.


I el més important en un joc, passem-ho bé aprenent!!!

Licencias y reconocimientos

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Instala : Haz clic en ios menu y en Agregar a inicio